به گزارش ستاد خبري دوازدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران، اين جشنواره در طي ٤ روز متوالي در پنج بخش شامل پژوهش از ساعت ١٠ الي ١٢، منظومه خواني و برگزيدگان جشنواره موسيقي جوان از ساعت ١٥ الي ١٧، بخش اجراي موسيقي نواحي مختلف شهر كرمان از ساعت ۱۷:۳۰ الي ٢٠:٣٠، بخش اجراي موسيقي شهرستانها از ساعت ١٨ الي ٢٠ و بخش اجراي موسيقي فرهنگسراها هم از ١٧:٣٠ الي ٢٠:٣٠ برگزار خواهد شد.

افتتاحيه دوازدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران روز پنجشنبه ١٦ آبان ماه از ساعت ١٧:٣٠  الي ٢٠:٣٠ با حركت سرنا و دهل به سمت بازار از ميدان ارگ آغاز خواهد شد.سپس با دستمال بازي سيرجان و نوبت نوازي اذان مراسم به طور رسمي از کاروانسرای گنجعليخان آغاز مي گردد.

مراسم اختتاميه اين جشنواره روز يكشنبه ١٩ آبان ماه از ساعت ۱۹ در تالار خواجه نصیر دانشگاه فرهنگیان صورت خواهد گرفت.

دوازدهمين جشنواره موسيقي نواحي ايران از ١٦ الي ١٩ آبان ماه در شهر كرمان برگزار خواهد شد.

برای مشاهده جدول دوازدهمين  جشنواره موسیقی نواحي ايران اينجا كليك کنید.

دانلود جدول برنامه های جشنواره موسیقی نواحی