کرمان، چهارراه طهماسب آباد، مجتمع فرهنگی هنری کرمان، طبقه اول، دفتر انجمن موسیقی استان کرمان

تلفن کرمان : ۰۳۴۳۲۴۶۰۹۸۸ | فکس : ۷۶۱۳۶۷۵۵۹