هیبت
هیبتفریدون پوررضا

دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران حکم گرفت

احمد صدری در حکمی از سوی سیدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران معرفی شد.

به گزارش نای،  در این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر احمد صدری

نظر به سوابق علمی و تجربیات ارزنده جناب­عالی و پیشنهاد مدیرکل محترم دفتر موسیقی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران» منصوب می­شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال، به بهره­گیری از ظرفیت­های موجود، بهره­مندی از تجارب دوره­های گذشته و پیش­بینی شرایط جاری کشور به واسطۀ شیوع ویروس کرونا، جشنواره­ای سلامت و برخوردار از شاخصه­های هنری مورد قبول در پیش داشته باشیم.