گزارش تصویری آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران(۲)

۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۴ | گزارش تصویری

گزارش تصویری آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران(۱)

۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۰ | گزارش تصویری

گزارش تصویری سومین روز جشنواره موسیقی نواحی ایران(۲)

۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۵۳ | گزارش تصویری

گزارش تصویری سومین روز جشنواره موسیقی نواحی ایران(۱)

۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۶ | گزارش تصویری

گزارش تصویری دومین روز جشنواره موسیقی نواحی ایران(۲)

۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۲:۲۹ | گزارش تصویری

گزارش تصویری دومین روز جشنواره موسیقی نواحی ایران(۱)

۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۲:۲۳ | گزارش تصویری

گزارش تصویری نخستین روز جشنواره موسیقی نواحی ایران(۲)

۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۱۰ | گزارش تصویری

گزارش تصویری نخستین روز جشنواره موسیقی نواحی ایران(۱)

۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۵ | گزارش تصویری

گزارش تصویری نشست رسانه ای دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۷ | گزارش تصویری

گزارش تصویری هفتمین جلسه شورای اجرایی جشنواره موسیقی نواحی ایران

۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۷ | گزارش تصویری

گزارش تصویری جلسه شورای اجرایی جشنواره موسیقی نواحی ایران

۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۴ | گزارش تصویری

گزارش تصویری یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران(۳)

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۰ | گزارش تصویری

گزارش تصویری یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران(۲)

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۷ | گزارش تصویری

گزارش تصویری یازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران(۱)

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۵ | گزارش تصویری

گزارش تصویری یازدهمین جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲ | گزارش تصویری