هیبت
هیبتفریدون پوررضا

جشنواره موسیقی نواحی ایران

جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران، به‌عنوان فرهنگی‌ترین نماد موسیقی کشور در عرصۀ اجرا و تولید آثار فاخر و ارزشمند موسیقی اقوامِ ایران و با بهره‌گیری از استادان این حوزه و نیز پژوهشگران برجستۀ موسیقی‌شناسی و قوم‌موسیقی‌شناسی فعالیت دارد. این جشنواره ضمن حفظ کرامت هنر موسیقی اقوام و استادان برجستۀ این حوزه، با برقراری اخلاق حرفه‌ای، اقدام به ایجاد فرصت‌های برابر برای شکوفایی و پرورش استعدادهای موسیقی نواحی کشور کرده است و می‌کوشد ظرفیت‌های موسیقی نواحی ایرانِ فرهنگی را در سطح منطقه معرفی کند. همچنین با تربیت هنرمندان شایسته و متعهد و دارای توان علمی و هنری بالا، آفرینش هنری و نوآوری را برای رسیدن به سربلندی و موفقیت هرچه بیشتر هنرمندان موسیقی نواحی کشور در عرصه‌های بین‌المللی برای حال و آینده برنامه‌ریزی می‌کند. جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران ضمن همکاری همه‌جانبه با سایر موسیقی‌های قومی در سطح بین‌المللی، می‌تواند مکانی برای همکاری، هم‌افزایی، اشاعۀ تفکر هم‌زیستی فرهنگ‌ها باشد.

محمدعلی مرآتی

کیوان آقامحسنی

نرگس ذاکرجعفری

احمد صدری

حمید عسکری