هیبت
هیبتفریدون پوررضا

باسم حمادی: توانستیم مقام «علوانیه» را ثبت ملی کنیم

باسم حمادی می‌گوید: اشعاری که در «علوانیه» خوانده می‌شود شامل نصیحت، کرم و شجاعت است. خواننده‌های بزرگی مانند حسن معشوری و علی رشداوی در این سبک می‌خواندند و الآن آقای یاسر مشکوکی این سبک را اجرا می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، باسم حمادی (نوازنده دایره زنگی، خواننده و سرپرست گروه میسان) درباره اجرای خود در سیزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران توضیحاتی ارائه کرد.

او گفت: ما دو قطعه اجرا کردیم که اصل کار مقام «علوانیه» بود. مقام «علوانیه» یکی از مقام‌های خاص مردم عرب خوزستان است. اولین کسی که این مقام را خوانده است، شخصی به نام علوان‌الشویع بوده است.

حمادی در پاسخ به این سوال که مقام «علوانیه» بر اساس کدام موسیقی‌ها ایجاد شده، گفت: مقام «علوانیه» در موسیقی عربی از مقام بیات و حجاز و در موسیقی ایرانی از گوشه‌های شوشتری و همایون گرفته شده است. این را هم بگویم که این مقام شباهت‌هایی به مقام امیریه مازندران نیز دارد، اما مثل آن نیست. در این سبک از موسیقی، خواننده همیشه از شعرهای قوی و از شاعران بزرگ و صاحب‌نام استفاده می‌کند.

این نوازنده خوزستانی درباره اشعار مورد استفاده در مقام «علوانیه» نیز گفت: اشعاری که در «علوانیه» خوانده می‌شود شامل نصیحت، کرم و شجاعت است. خواننده‌های بزرگی مانند حسن معشوری و علی رشداوی در این سبک می‌خواندند و الآن آقای یاسر مشکوکی آمده که این سبک را اجرا می‌کند.

حمادی گفت: ما در سال 1394 توانستیم مقام «علوانیه» را ثبت ملی کنیم. اگر ما همت نمی‌کردیم شاید این مقام منسوخ می‌شد ولی این مقام الآن مورد پسند عامه شده است. ابیاتی که خوانده می‌شود ابولیه است که شکل رباعی دارد، منتها ما در ابولیه از جناس استفاده می‌کنیم.