هیبت
هیبتفریدون پوررضا

برگزاری هفتمین جلسه شورای اجرایی جشنواره موسیقی نواحی ایران

به گزارش ستاد خبری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، این جلسه باحضور محمد اله­یاری فومنی (رئیس جشنواره)، احمد صدری (دبیر جشنواره)، علی ثابت­ نیا (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران)، محمدی (معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان)، یاسایی (مسئول انجمن موسیقی استان کرمان) و سایر اعضاء برگزار شد.

در این جلسه هریک از اعضاء ضمن ارائه گزارش از روند فعالیت های اجرایی در هر کمیته، مقرر شد با توجه به اتمام تاریخ ارسال آثار به دبیرخانه، دبیر جشنواره با هماهنگی هیأت انتخاب، نسبت به بررسی و معرفی آثار راه یافته به مرحله نهایی اقدام ­نماید.

همچنین مسئول انجمن موسیقی استان به عنوان مسئول ستاد برگزاری جشنواره، گزارشی از روند فعالیتهای انجام شده از جمله، هماهنگی کامل برای اسکان میهمانان، برگزاری نمایشگاه عکس، نمایشگاه ساز و فروش آثار و کتب مرتبط با جشنواره ارائه داد.

دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از تاریخ ۱۶تا ۱۹ آبان ماه در شهر کرمان و در گستره ملی به صورت غیررقابتی برگزار خواهد ‌شد.