هیبت
هیبتفریدون پوررضا

مدیر کل دفتر موسیقی: مردم کرمان با جشنواره نواحی خو گرفته اند

محمد اله یاری فومنی در گفتگو با ستاد خبری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: جشنواره ها اساسا فرصتی هستند برای شبکه سازی فرهنگی و اتصال گروه های مختلفی که در نهایت منجر به ایجاد یک شبکه ملی شود. اینجا یک سری کنش های فرهنگی میان هنرمندانی که از بخش های مختلف در این جشنواره حضور پیدا کردند، در حال شکل گیری است و همچنین این کنش فرهنگی موجب آشنایی با آداب و رسوم و سنت ها می شود.

او ادامه داد: این اتصال فرهنگی که در طی این ۴ روز شکل می گیرد، دست مایه ارتباط هنرمندان با یکدیگر در طول سال خواهد شد و از طرفی باعث آشنایی مردم کرمان با دنیای فرهنگ های مختلف می شود که نشان دهنده این است که آسمان فرهنگی ما رنگارنگ است.

الهیاری افزود: از طرفی برای هنرمندانی که از خارج از کشور به این جشنواره پا گذاشته اند، این رویداد نشانگر این است که موسیقی نواحی ما تولید محتوا دارد و این تولید محتوا قابلیت جاگیر شدن در بستر فرهنگی را داراست. ما در دنیا با صنعت تولید محتوا مواجه هستیم و رقابت بین کشورها بر سر همین صنعت وجود دارد. موسیقی نیز از آنجایی که زبان مشترک ملل است قابلیت تولید محتوا را دارد و می تواند از همین راه جهانی شود.

او تاکید کرد: هرچقدر بتوانیم جشنواره را قاعده مندتر کنیم و بر بعد بین المللی آن بیفزاییم امکان رسیدن به شبکه سازی بین المللی در راستای هنر مقدورتر خواهد بود. با توجه به اینکه این فستیوال طی چندین دوره متوالی در شهر کرمان در حال برگزاری است، مسئولان به تجارب خوبی در این زمینه دست پیدا کرده اند و اشکالات دوره های پیشین تا حد زیادی مرتفع شده است.

مدیر کل دفتر موسیقی معتقد است: مردم استان کرمان به این جشنواره خو پیدا کرده و در تقویم فرهنگی خود تاریخ برگزاری این جشنواره را حفظ کرده اند و همچنین شاهد این بودیم که مردم کرمان برای حضور در این جشنواره آمادگی کامل داشتند. مسئولان نیز هم در کرمان و هم در تهران هردو به یک تقسیم کار مشترک و هدفمند دست پیدا کرده اند، اگرچه سن جشنواره ١٢ بوده و عدد نسبتا بالایی محسوب نمی شود و برای بهتر شدن و به تکرار نرسیدن فضا وجود دارد.

الهیاری در پایان سخنانش نیز گفت: مدت این جشنواره ۴ روزه بوده و از یک جشنواره با این مدت کوتاه برای برگزاری باید به همین اندازه توقع داشت. یک جشنواره زمانی می تواند تاثیرگذاری داشته باشد که ما برای موضوع نواحی استراتژی و برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشیم و برای هنرمندان نواحی در طول سال برنامه ریزی کنیم.

انتهای پیام