هیبت
هیبتفریدون پوررضا

معاون امور هنری: رویدادهای جشنواره موسیقی نواحی باید مستمر باشد

سید محمد مجتبی حسینی در گفتگو با ستاد خبری دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران اظهار کرد: فکر می‌کنم جشنواره موسیقی نواحی ایران بعد از ١١ دوره اجرا به نقطه‌ای رسیده که به جای اینکه صرفا یک رویداد مقطعی باشد و طی پنج روز اجرا شود، می‌تواند یک رویداد مستمر جریان ساز در حوزه موسیقی اقوام باشد. برنامه‌ریزی که برای این دوره از جشنواره صورت گرفته، مقدمه چنین اقدامی است تا مجموعه برنامه‌های موسیقی اقوام بتواند امتداد پیدا کند و در طول سال بین این دوره دوازدهم و دوره های آتی، مجموعه‌ای از رویدادها به طور مستمر تکرار شود.

او ادامه داد: استمرار، نکته مهم این جشنواره است و نکته دیگر این است که تلاش شده گروه‌های مختلفی که از سایر استان‌ها به این جشنواره تشریف می‌آورند، در محورهای اصلی جشنواره به اجرای برنامه بپردازند و رشد کمی و کیفی این رویداد گواه به رغبتی است که در هنرمندان وجود دارد و مخاطبانی که آمده‌اند تا از اجراها استفاده کنند. برنامه‌های جنبی نیز که برای جشنواره موسیقی نواحی تدارک دیده شده است، این نگاه را تقویت می‌کند و نمایشگاه سازها و عکس‌ها، نشست‌های پژوهشی، نمایشگاه کتاب و آثار موسیقایی مجموعه ای از این اقدامات را پیش چشمان مخاطبان به نمایش می گذارد.

حسینی همچنین گفت: طبیعتا جشنواره موسیقی نواحی از یک منظر قرار است راوی میراث صمیمی ارزشمند گذشته باشد. در عین حال می‌خواهد این میراث را به نوعی معرفی کند که دستمایه و مبنای الهام هنرمندان امروزی برای آفرینش براساس نغمه‌های تاریخی و موسیقی نواحی مان باشد و نهایتا شوق و رغبت آموختن را بر جوانانی که علاقمند به موسیقی نواحی ایران هستند را برانگیخته می‌کند.

معاون وزیر در پایان سخنانش مطرح کرد: در مراسم افتتاحیه دست‌اندرکاران جشنواره سعی کردند یک نمونه و مجموعه ای از اجراهای روزهای آتی فراهم کنند، به نحوی که از نقاط مختلف ایران اجراهای متنوعی را شاهد باشیم. حضور مهمانان متخصص در موسیقی شناسی یکی از ظرفیت‌های جدیدی است که در این دوره از جشنواره به آن پرداخته‌ شده است.