هیبت
هیبتفریدون پوررضا

پیام سرپرست معاونت امور هنری به چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

محمود شالویی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران پیام داد.

متن پیام به شرح زیر است:

فرهنگ و هنر، سرمایه ممتاز سرزمین ماست و گنجینه و منظومه متنوع فرهنگ های بومی، فرصتی برای امروز و آینده است.

موسیقی نواحی ایران، مصداق گویا و خموشِ تنوع و تکثر فرهنگی است که در هر نقطه ای با تاریخ و جغرافیای فرهنگی و اجتماعی،آیین ها و زندگی مردم پیوند خورده و به عشق و صفای دل­های مردمان و هنرمندانِ مناطق ایران از دیروز تا امروز تداوم یافته و از اینرهگذر چراغ موسیقی نواحی همچنان روشن است.

جشنواره موسیقی نواحی ایران یکی از بسترهایی است که از زنده بودن موسیقی نواحی حکایت می کند و امکانی است تا به فردای آنهم اندیشیده شود. موسیقی نواحی ایران ریشه در گذشته دارد و میراث فرهنگی و هنری است اما تأمل درباره چگونگی و بالندگیِ آن درآینده و همزیستی با جهان و جامعه پرشتاب با شناخت دقیق و عمیق گذشته نیز قابل تامل و توجه است.

هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران تاکنون میراث دار و پرچمدار این موسیقی بوده اند که در هر مقطعی گرامیداشت آنانامری شایسته می نماید. یاد هنرمندان گرانقدر موسیقی نواحی که از میان ما رفتند، به نیکی ماندگار است و امید که  هنرمندان وجوانان، نویدبخش روزهای روشن موسیقی نواحی ایران باشند و بتوانند مسیر بزرگان بااصالت این عرصه را استمرار بخشند.

چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با محوریتوحدت در کثرت موسیقی اقوام ایرانیهم به سنت ها و اصالت های درون قومیو بین قومی و هم به رویکردهای خلاقانه در موسیقی توجه دارد و بخش پژوهشی نیز فرصتی برای کنکاش در وضعیت موسیقی نواحیایران است که در عین تنوع و تکثر، در باطن خود وحدت فرهنگی در موسیقی ایران را به ارمغان می آورد.

بر خود لازم می دانم از عموم هنرمندان،اعضا شورا، دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، ستاد جشنواره، دفتر موسیقی،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و همه دست اندرکاران به پاس همراهی و همکاری صمیمانه آنان در برگزاری جشنوارهقدردانی کنم. سلامت و توفیق همگان را از درگاه خداوند بزرگ آرزومندم.

محمود شالویی