هیبت
هیبتفریدون پوررضا

چراغ سومین شب جشنواره موسیقی نواحی ایران روشن شد/ شب خوب قزلباش‌ها

تالار فخرالدین اسعد گرگانی در سومین شب پیاپی میزبان پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران بود و رنگین‌کمان اقوام ایران باردیگر در شهر گرگان دیده شد.

به گزارش ستادخبری پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، اجرای شب سوم جشنواره با بانوان قزلباش رامیان کلید خورد. محمدنعیمی که سرپرستی این گروه را بر عهده داشت و قطعاتی را با همراهی گروه بانوان جوان گروه‌نوازی کردند که با استقبال حاضران درسالن همراه شد.

پس از این اجرا نوبت موسیقی خوزستان بود. حمید هواشی «ربابه‌نواز» مطرح خورستان روی صحنه حاضر شد و قطعات «رکبان» و«الوانیه» را برای حاضران اجرا کرد.

اجرای عاشیق‌های آذربایجان حال و هوای متفاوتی به شب سوم بخشید. عاشیق مناف رنجبر و عاشیق غلام‌رضا اژدری با ساز قوپوزسوال و جواب بین دو عاشیق را به زبان ساز و آواز اجرا کردند.

اجرای علی‌اکبر بهاری هنرمند پیشکسوت بخش دیگری از این مراسم بود و حاضران برای دقایقی میهمان موسیقی شمال خراسانشدند.

اما در نهایت موسیقی منطقه تالش فضای شاد و متفاوتی به سالن بخشید. آرمین فریدی برای حاضران «هفت‌خوانی» اجرا کرد وسهراب ظهیری او را همراهی کرد. تکنوازی «ل له» هم بخش دیگری از این اجرا بود.

لرستانی‌ها پایان‌بخش شب سوم پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران بودند. گروه «یوتاب» به سرپرستی و خوانندگی علیرضاسپهوند روی صحنه آمدند و آواز علی‌دوستی، مقام سنگین سماع، مقام ۳ پا و مقام ۲ پا را اجرا کردند.